Voorwaarden en bepalingen

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Website Constructeurs. Op de hele website verwijzen de termen “wij” en “we”, “ons” en “onze” naar Website Constructeurs. Website Constructeurs biedt u, de gebruiker, deze website aan, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u onze “Service” aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Voorwaarden en Bepalingen zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Voorwaarden online winkel

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toestemming te verlenen deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

Bepalingen aangeboden online diensten

Zelfbouw plannen

De zelfbouw plannen zijn direct na betaling beschikbaar. De plannen zijn uitsluitend beschikbaar in jaarlijkse abonnementsvorm. Aangeboden plannen onderscheiden zich o.a. door maximale mogelijkheden in aantal pagina‘s, aantal bestandsuploads, bestandsgrootte, opslagruimte en mogelijkheden qua media.

 Plan APlan BPlan CPlan DPlan EPlan F
Aantal pagina‘s*15Onbeperkt**Onbeperkt**Onbeperkt**Onbeperkt**
Max. bestands uploads3***50***Onbeperkt**Onbeperkt**Onbeperkt**Onbeperkt**
Opslag in GB0.4**0.4**5**10**20**100**
Max. bestandsgrootte / upload5 MB5 MB15 MB15 MB15 MB15 MB
Toegestane bestandenAfbeeldingenAlleAlleAlleAlleAlle
* 1 Domein per pakket is toegestaan. ** Fair use beleid is van toepassing. *** Alleen jpg, gif, png – max 5 MB.
Full-service plannen

Na keuze voor een full-service plan nemen wij contact op om de wensen en mogelijkheden te bespreken. In geval van overeenstemming en definitieve keuze voor een full-service plan dient een eerste betaling te worden gedaan. In de overeenstemming wordt tevens bepaald hoe gewenste content wordt aangeleverd en/of verwerkt.

De full-service plannen onderscheiden zich o.a. door maximale mogelijkheden in aantal pagina‘s, opslagruimte, mogelijkheden qua thema‘s en evt. te ontwikkelen plug-ins.

 StandaardSolid MediumRoyal Expert
Max. aantal pagina’s*1530Onbeperkt
Opslag in GB10**25**100**
Thema’sStandaardAanpasbaarEigen
Plug-insMax 10OnbeperktEigen
* 1 Domein per pakket is toegestaan. ** Fair use beleid is van toepassing. 

Algemene voorwaarden

Website Constructeurs zijn gevestigd te Purmerend en bereikbaar via info @ websiteconstructeurs en via tel.: +31(0)85 0188 409.

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (geen creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Wijzigingen van de service en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van facturering en account Informatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Retourbeleid.

Optionele hulpmiddelen

We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover we geen controle of zeggenschap hebben.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang tot dergelijke tools bieden “as is” en “as available” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s).

We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke Informatie

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via deze website valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

We nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden gebruik

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

We garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd “zoals deze is” en “zoals deze beschikbaar is” voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Website Constructeurs, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig(e) verwonding, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, besparingsverlies, gegevensverlies, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Website Constructeurs en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of we vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden na te leven, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

Gehele overeenkomst

Indien we enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en enig beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Dienst, vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Wijzigingen in voorwaarden en condities

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.